EU PROJECT 2018

NAZIV PROJEKTA: Zeleno je svima zdravo
NOSITELJ PROJEKTA: Argola tende i jedra, obrt za proizvodnju, vl. Zdravko Tokić
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 98.500,00 kn
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 66.980,00 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 10.09.2018. – 10.09.2019.
Argola tende i jedra, obrt za proizvodnju, vl. Zdravko Tokić
Odranska 16, 23210 Biograd n/m, Hrvatska
Tel/Fax: +385 23 638 331
www.argola.com
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Provođenjem ovog projekta, naša MISIJA je proširenje poslovanje, uvođenje moderne tehnologije i povećanje kapaciteta proizvodnje. Želimo jasno dati do znanja našim kupcima, dobavljačima kao i svim ostalim zainteresiranim stranama, a ujedno imati i neovisnu potvrdu (certifikat nezavisne ovlaštene kuće) toga, da nam je zaštita okoliša ISO 14001 i zdravlje naših zaposlenika ISO 45001 jedan od glavnih razvojnih ciljeva na kojima temeljimo budućnost poslovanja.

Ovako jasna komunikacija sa zainteresiranim stranama, prvenstveno sa velikim kupcima koji u svom poslovanju imaju implementirane norme zaštite okoliša kao i sigurnosti radnika otvoriti će nam lakši put do novih ugovora. Norme same po sebi svojim mehanizmima kroz definirane ciljeve poslovanja direktno utječu na smanjenje utjecaja na okoliš (time i na smanjenje troškova poslovanja po jedinice proizvoda ), te na sigurnost i zdravlje zaposlenika (kroz smanjen broj ozljeda i bolovanja) što ima dugoročan efekt na KOMERCIJALNU ODRŽIVOST PROJEKTA u godinama koje slijede nakon prestanka financiranja bespovratnim sredstvima.

Prostor za provođenje projektnih aktivnosti prilagođen je osobama sa invaliditetom.