Načini plaćanja

Plaćanje na u internetskoj trgovini (www.argola.com) moguće je na sljedeće načine:

  • Virman– internetsko bankarstvo / opća uplatnica
  • Karticamaonline– PayWay sustav

 

V I R M A N / I N T E R N E T S K O  B A N K A R S T V O / O P Ć A  U P L A T N I C A

 

Ako plaćate virmanom / internetskim bankarstvom, pošiljku šaljemo nakon što je uplata vidljiva na našem žiro računu. Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati. Virmansko plaćanje možete odabrati u košarici nakon čega će na vaš email stići potvrda narudžbe i podaci potrebni za uplatu. Ako plaćate iz inozemne banke, sve bankovne troškove transakcije snosi isključivo platitelj.

 

K A R T I C A M A  O N L I N E

U Argola textile yacht design internetskoj trgovini omogućeno je plaćanje kreditnim i debitnim karticama.

 

K R E D I T N E  K A R T I C E

Mastercard

Visa

Diners Club

 

D E B I T N E  K A R T I C E

Maestro

 

       

 

Za plaćanje karticama, internetska trgovina (www.argola.com) koristi PayWay platnu platformu. Budući da kupac sve osjetljive kartične podatke unosi na PayWay platnoj formi, koja je osigurana visokim stupnjem SSL enkripcije (256-bitna enkripcija), trgovac ne dolazi u doticaj s kartičnim podacima, nije odgovoran za njihov prijenos niti čuvanje. Dodatno, svi skladišteni korisnički podaci zaštićeni su snažnom kriptografijom, uporabom FIPS 140-2 Level 3 certificiranog kriptografskog uređaja. Argola textile yacht design ni u jednom trenutku nema pristup broju kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Podaci o karticama ne pohranjuju se u sustavu Argola textile yacht design već se broj kreditne kartice direktno provjerava i autorizira u autorizacijskom centru kartične kuće. Broj kreditne kartice niti bilo kakve druge osjetljive podatke nemojte upisivati nigdje osim u za to predviđeno polje, ne šaljite ga e-mailom niti putem formulara za kontakt. 

BACITE POGLEDProizvodi koji bi vam se mogli svidjeti